ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE SUPERVISING

Η υπηρεσία Supervising είναι μια υπηρεσία καθοδήγησης, επίβλεψης, υποστήριξης του φοιτητή στην ολοκλήρωση της εξαμηνιαίας εργασίας του, της πτυχιακής του και της διπλωματικής του εργασίας. Ο ρόλος του Supervisor στην επίβλεψη επιστημονικών εργασιών είναι πολύ σημαντικός, διότι βοηθά το φοιτητή να διατυπώσει ορθά το θέμα της εργασίας, να καθορίσει την επιστημονική προσέγγιση που θα αναπτύξει το θέμα και να ενημερώσει το φοιτητή για τους κανόνες δεοντολογίας (π.χ πνευματική ιδιοκτησία, εμπιστευτικότητα). Επίσης, παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή με βάση ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα με στόχο την ανατροφοδότηση του. Προτείνει διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείμενο και παρέχει εποπτεία στην ερευνητική διαδικασία. Στην πορεία της συνεργασίας δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Η ενθάρρυνση και η παρακίνηση είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να διαθέτει ένας Supervisor καθώς ο/η φοιτητής/τρια πολλές φορές θα κληθεί να διαχειριστεί αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος, ματαίωση, απόγνωση, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε σε αυτή τη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας. Είναι φυσικό σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές να πουν ότι «θα αφήσω τη διατριβή, δεν θα συνεχίσω δεν θα τα καταφέρω». Σε αυτή την περίπτωση, ο Supervisor εργάζεται μαζί με το φοιτητή για την ανεύρεση λύσης ώστε η εργασία να προχωρήσει και να περάσει στο επόμενο στάδιο.

 

Ποιους αφορά η υπηρεσία Supervising;

Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και ανθρωπιστικών σπουδών

Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Κολεγίων

Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές σε εξ αποστάσεως προγράμματα

Σπουδαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων

event-4
Online Διδασκαλία στην επιστημονική συγγραφή κειμένων με ψηφιακές σημειώσεις
Λαμβάνεις τις απαραίτητες κατευθύνσεις στη μελέτη των σημειώσεων, καθώς και στα σημεία της ύλης του μαθήματος που πρέπει να εστιάσεις.
hero_slider_4
Οnline διαδραστικό περιβάλλον e-τάξης
Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνεις απαντήσεις στις απορίες σου.
slide_5.jpg
Δυνατότητα βιντεοσκόπησης του μαθήματος
Kατόπιν αιτήματός σου το μάθημα μπορεί να βιντεοσκοπηθεί και το παρακολουθείς όσες φορές θέλεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Click or drag a file to this area to upload.
Εγώ ο/η αιτών/ούσα, δια της παρούσας φόρμας συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, με σκοπό την επικοινωνία μαζί μου ή την ενημέρωσή μου σχετικά με τις υπηρεσίες, τα νέα – ανακοινώσεις που αναρτά η ΝΜSTUDY. Eπίσης, ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται ότι έχει τα παρακάτω δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, απόσυρσης συγκατάθεσης όταν η επεξεργασία των στοιχείων απαιτεί τη συγκατάθεση. Αποδέχομαι ωστόσο ότι η τυχόν απόσυρσης της συγκατάθεσής μου δεν έχει κάποια επιρροή στη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας εκτελέστηκε πριν γίνει η απόσυρση της συγκατάθεσής μου. Ο/η αιτών/ούσα δηλώνει την ενήμερη συγκατάθεσή του σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά του.
el
el