ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημέρες και ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας

Δευτέρα ως Παρασκευή 11.00-13.00 και 14.00-18.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Σταθερό τηλέφωνο: 210 3007109

Κινητό τηλέφωνο: 6946628516

Τεχνική υποστήριξη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Το email σου δεν κοινοποιείται σε τρίτους. Συμπλήρωσε όλα τα πεδία για να υποβάλεις το μήνυμά σου.

Εγώ ο/η αιτών/ούσα, δια της παρούσας φόρμας συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, με σκοπό την επικοινωνία μαζί μου ή την ενημέρωσή μου σχετικά με τις υπηρεσίες, τα νέα – ανακοινώσεις που αναρτά η ΝΜSTUDY. Eπίσης, ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται ότι έχει τα παρακάτω δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, απόσυρσης συγκατάθεσης όταν η επεξεργασία των στοιχείων απαιτεί τη συγκατάθεση. Αποδέχομαι ωστόσο ότι η τυχόν απόσυρσης της συγκατάθεσής μου δεν έχει κάποια επιρροή στη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας εκτελέστηκε πριν γίνει η απόσυρση της συγκατάθεσής μου. Ο/η αιτών/ούσα δηλώνει την ενήμερη συγκατάθεσή του σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά του.
el
el