ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ONLINE COACHING

Το coaching θα μπορούσε να θεωρηθεί μια αλληλεπιδραστική διαδικασία μεταξύ πελάτη και Coach με στόχο την εγκαθίδρυση μιας ειλικρινούς συνεργασίας που θα προάγει τη σκέψη και θα κινητοποιήσει τον πελάτη να πετύχει τους στόχους του και να γνωρίσει τις δυνατότητές του. Ως Coach στόχος μου είναι να ενθαρρύνω τον φοιτητή να επικεντρωθεί στο παρών με σκοπό να θέσει τα θεμέλια βήμα- βήμα για την επίτευξη των μελλοντικών του στόχων. Μέσω της διατύπωσης κατευθυντήριων ερωτήσεων που θέτω ως Coach συνεργάζομαι με το φοιτητή για την αναζήτηση λύσεων στην επίτευξη των ακαδημαϊκών και μετέπειτα επαγγελματικών του στόχων. Το coaching ενδείκνυται για φοιτητές που θέλουν να θέσουν στόχους για το μέλλον τους, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν έναν πιο μεθοδικό τρόπο σκέψης που θα εστιάζει στις λύσεις του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα.

Σε τι θα μπορούσα να σε βοηθήσω;

Σκοπός μου είναι να σε βοηθήσω να εξελιχθείς μέσα από τη διαδικασία των συνεδριών Coach χωρίς όμως να σου προσφέρω έτοιμες λύσεις στο πρόβλημα. Αυτό που θα μπορούσα να προσφέρω μέσα από τις διαδικτυακές συνεδρίες είναι η απόκτηση αυτογνωσίας, η ικανότητα να θέτετε προτεραιότητες, η πραγματοποίηση των αλλαγών που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, η αναγνώριση των εναλλακτικών επιλογών που έχετε για τη διαχείριση ενός προβλήματος ή την επίτευξη ενός στόχου. Επίσης σας καθοδηγώ στην σαφή διατύπωση εφικτών στόχων διατηρώντας ενεργό το ενδιαφέρον σας για την επίτευξή τους μέσω της παρακίνησης και της ενθάρρυνσης.

Πώς δουλεύω ως Coach;

Θέτω ερωτήματα τα οποία παράγουν μια συζήτηση με σκοπό την καθοδήγηση του πελάτη στην ανακάλυψη των αναγκών και επιθυμιών του. Συνεργάζομαι με τον πελάτη για να θέσουμε από κοινού ένα πλάνο ενεργειών που θα τον κινητοποιούν προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων του. Είναι σημαντικό να υπάρχει η δέσμευση και η επιθυμία να τηρηθούν τα βήματα υλοποίησης των στόχων από την πλευρά του πελάτη. Από την πλευρά μου θα σας κατευθύνω για να θέσετε τις προτεραιότητες που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας για την επίτευξη των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας στόχων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Εγώ ο/η αιτών/ούσα, δια της παρούσας φόρμας συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, με σκοπό την επικοινωνία μαζί μου ή την ενημέρωσή μου σχετικά με τις υπηρεσίες, τα νέα – ανακοινώσεις που αναρτά η ΝΜSTUDY. Eπίσης, ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται ότι έχει τα παρακάτω δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, απόσυρσης συγκατάθεσης όταν η επεξεργασία των στοιχείων απαιτεί τη συγκατάθεση. Αποδέχομαι ωστόσο ότι η τυχόν απόσυρσης της συγκατάθεσής μου δεν έχει κάποια επιρροή στη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας εκτελέστηκε πριν γίνει η απόσυρση της συγκατάθεσής μου. Ο/η αιτών/ούσα δηλώνει την ενήμερη συγκατάθεσή του σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά του.
el
el